Author Archive admin

Õpetaja Leht kirjutab lastehoidudest

Viimasel ajal võib kiiresti kasvava elanike arvuga omavalitsustest, kus lasteaiakohti napib, üha rohkem kuulda lugusid, et vanemad ei soovi neile pakutud lapsehoiukohta vastu võtta, vaid taotlevad kohtu kaudu kohta munitsipaallasteaias. Nimelt sätestab praegu kehtiv koolieelse lasteasutuse seadus, et vald saab lasteaiakoha asendada lapsehoiukohaga üksnes vanema nõusolekul.

Lastehoiud on olnud kohalikele omavalitsustele lapsehoiuteenuse pakkumisel koostööpartnerid juba üle 20 aasta. Harjumaal asuvas Viimsi vallas näiteks kasutab lapsehoiuteenust üle 10% lasteaiaealistest lastest. Rae, Harku ja Saue vallas on see protsent veelgi kõrgem. Nendes neljas vallas on elanike arv viimase kümnendi jooksul hüppeliselt kasvanud ning on arusaadav, et munitsipaallasteaedu ei ole samas mahus juurde ehitatud. Harjumaal, Tartus, Tartumaal ja Tallinnas kasutas 2023. aasta veebruari seisuga eralapsehoiuteenust kokku umbes 1700 last. Kuna sündimus hakkab langema, ei ole pikas plaanis mõistlik uusi suuri lasteaiamaju ehitada. Pealegi pakub lastehoid sõimerühmaga samaväärset teenust – hoidjad teevad oma tööd südamega ja lapsed on hoitud.  

Lastehoiud tajuvad neile perede ja omavalitsuste pandud vastutust ning lapsehoidjad saavad aru oma olulisest rollist lapse arenguteel. Järjest enam on ametis kutsetunnistusega lapsehoidjaid, kes toetavad igakülgselt lapse arengut ja arvestavad pere vajadustega. Sisuliselt ongi lastehoid lasteaiaga samaväärne ja sama kvaliteetne teenus. Uue alushariduse ja lapsehoiu seadusega on kavas tuua ka lapsehoiud haridus- ja teadusministeeriumi haldusalasse. 

Et praegu tegutsevad lastehoiud veel sotsiaalvaldkonna teenusena, võib see arusaadavalt tekitada lastevanemates hirmu, et hoius õppetegevusi ei pakutagi. Nii see siiski ei ole. Lapsehoidja kutsestandard sätestab, et lapsehoidja soodustab ja toetab lapse tunnetus-, õpi-, mängu-, sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste kujunemist, lähtudes lapse individuaalsusest. Seega on väär arvata, et lastehoius tegeldakse vaid laste hoidmisega. Enda kogemuse põhjal võin kinnitada, et lastehoius kasutatakse lapse arendamiseks ja toetamiseks samasuguseid lõimitud õppetegevusi ja mängulisi võtteid nagu lasteaias ja koduski. Tegutsetakse oma tegevuskava alusel ning lisaks üldoskuste (eneseteenindus-, sotsiaalsed ja enesekohased ning mängimisoskus) arendamisele viiakse igal nädalal läbi muusika-, liikumis- ja kunstitegevusi, tähistatakse rahvakalendri tähtpäevi ja muid pidupäevi. Aluseks on enamasti koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, kus on lahti kirjutatud lapse arengu eeldatavad tulemused vanuses üks kuni kolm. Et lastehoiud teevad oma tööd hästi, näitab ka lasteaedadelt saadav tagasiside, mis ütleb, et hoius käinud ja edasi lasteaeda suundunud lapsed kohanevad lasteaia päevakava ja kaaslastega teistest kergemini ning on sotsiaalselt paremini valmistunud rühmas tegutsemiseks. 

Põhjusi, miks eelistada 1,5–3-aastase lapse puhul lasteaiale lastehoidu, on teisigi.

Lastehoiud asuvad enamasti kodusemates majades, kus ei ole kunagi üle kolme rühma, lapsi on rühmas vähem ja täiskasvanuid lapse kohta rohkem. Just kodulähedases lastehoius saab väikelaps esimese turvalise kodust eemal viibimise ja teiste lastega koos tegutsemise kogemuse. 

Tähtis on ka paindlikkus. Laps ei pea hoius käima iga päev, vaid vanem saab sõlmida lepingu vaid mõneks päevaks nädalas, et harjutada last järk-järgult lastekollektiivis tegutsema. Selline võimalus loob ka vanemale endale sujuvama ülemineku tööle naasmiseks. Paindlik teenus võimaldab paremini ühitada töö- ja pereelu, mis omakorda aitab vähendada soolist palgalõhet, mis on Eestis Euroopa Liidu keskmisest kõvasti suurem. 

Ka uuringud, nagu näiteks rakendusuuringute keskuse Centar 2021. aasta alushariduse ja lapsehoiu uuring, toovad välja, et vanemad on teenusega rahul ning lastehoid turvaline ja lapse arengut igakülgselt toetav alternatiiv lasteaiale. 

Seadusest tulenevalt peab kohalik omavalitsus pakkuma lasteaiakohta kõigile 1,5-aastastele lastele. Piirkondades, kus elanike arv kiiresti kasvab, napib eriti sõimerühma kohti. Kuna liiga palju munitsipaallasteaia kohti juurde luua pole kuluefektiivne ega otstarbekas, on lastehoiud kuni 3-aastastele lastele alushariduse pakkumiseks head ja kvaliteetsed koostööpartnerid. Lastehoiud on paindlikud ning nõudluse kasvades on koostöös kohaliku omavalitsusega lihtne uusi kohti luua, et reageerida kiirelt rahvastiku muutustele. 

Tulevikule mõeldes on oluline, et Haridus- ja Teadusministeerium looks lastehoiuteenuse kasutamisele ka seadusega soodsama pinnase, mis julgustaks lastevanemaid teenust senisest enam valima. Juba seitse aastat oleme oodanud ja lootnud, et jõustuks uus alushariduse ja lapsehoiu seadus, mis kindlasti olukorda leevendab. Peagi ametisse astuval uuel valitsusel on võimalus vajalike seadusemuudatuse tegemisega panustada ühtsema ja parema alusharidussüsteemi loomisesse. 

Artikkel ise sellel lingil

Kasvatajad tõstavad kvalifikatsiooni

Tegelikult on see juba seadusega ette nähtud – iga 5a tagant tuleb uuendada lastehoiu töötaja kvalifikatsiooni. Samas on nii, et koolituse ja koolituse vahel. On võimalik rohkem ja vähem formaalselt need punktid kokku saada aga võib ka nii, et otsid uusi põnevaid ja aktuaalseid koolitusi, mis panevad kasvatajatel silma särama, teeb õppimise nauditavaks ja loob seeläbi eelduse, et seda ka lastega igapäevastes tegemistes rakendatakse.

Eelmisel nädalal oli üks selline – MTÜ Mondo koolitus maailmahariduse teemadel. Põnev ja kasulik!

Head Austraalia päeva!

26. jaanuaril tähistavad Austraallased Austraalia päeva. Sellel päeval rõõmustatakse kõige selle hea üle, mis austraallastel on – maa, elustiil, demokraatia, vabadus jne. See on nende jaoks tähtis päev. Ja tuleb välja, et meie jaoks ka!

Möödunud aasta sügisest on Kalli-Kalli Lastehoiul sõprussuhe Kate’s Place Pittsworth lastehoiuga. Pittsworth on väike 3 300 elanikuga linnake Austraalia idarannikul, Brisbane’st umbes 140km sisemaa poole. Nemad kirjutasid meile, meie kirjutasime neile ja nii see läks. Jagame pilte ja räägime mõne sõna oma tegemistest

Children’s Learning this week.

Lexie and Sebastian are proudly showing of a crocodile egg which Sherry brought in to extend on a child’s interest. We thought it would be fun to compare the differences in a goose egg to a chicken egg, (we have 3 chickens at our centre and are laying some eggs for us).

Two of our children brought in  goose eggs to show their friends as they have a pet goose at home.  When Sherry  went home for lunch  she brought back her crocodile egg which she got while on holidays in the Northern Territory ( Australia).  The egg has been painted by local Indigenous artists (Aborigines). It is a lot longer and skinnier than a goose egg but bigger than a chicken egg ( Maths concepts). We will continue to investigate further the different eggs, animals that lay eggs and those that don’t and if the interest is still there we will look at lifecycles maybe. The children will let us know and we will follow through and let you all know where we  have gone from here. Hope you all have fun and look forward to hearing from you and what you are learning about in Estonia.

Lexie ja Sebastian näitavad uhkusega Sherry toodud krokodilli muna. Mõtlesime, et on vahva võrrelda ka hane ja kana mune (meil on kanad hoius). Seega kaks meie last tõid hoidu hanemune. Sherry aga tõi kodust krokodilli muna, mille ta oli põhja-Austraaliast puhkusel olles toonud. Too oli värviline kohalike pärismaalaste poolt kaunistatud muna. Uurime ka teiste loomade mune ja tutvustame erinevaid loomi, neid kes munevad ja kes mitte. ja kui huvi on, siis käime läbi kogu elutsükli. Eks me anname teada, kuidas meil sellega läheb. Loodetavasti teil läheb hästi ja kirjutage, et mida põnevat te Eestis õpite.

Krokodilli munad, äge, eks ole! Ega meie ka võlgu ei jää. Meil käivad külas siidikanad!

Hoiame oma Austraalia sõpradele pöialt, et neil rohkesti vihma pika põua peale tuleks ja kõik terved ja rõõmsad oleksid.

Väike jõuluime

Selline ebamäärases eas habetunud mees. Nokats peas, puhvaika seljas, jalas kolm numbrit suuremad püksid, mis on nööriga vöökohalt kokku tõmmatud ja varbaotsas Crocs’d. Saage tuttavaks, tema on Sven.

Mäletan esimest mõtet mis pähe tuli, kui ma esimest korda kuulsin, et meil käib Lastehoius üks kodutu, kellele kasvatajad umbes nii paar korda nädalas üle värava süüa kaasa annavad – seal, kus toimetavad südamega inimesed ja tehakse head, sinna kuidagi satuvad ka need, kellel abi vaja.

Tegelikult pole Svenil eriti midagi vaja – tal ei ole midagi ja ega ta ei ihka ka. Teda pole purjus peaga nähtud, armastab magusat, on väga jutukas ja tal on hea mälu. Tal on koht kuskil Harku vaestemajas, millest ta ei hooli, sest seal on ainult joodikud. Kodu tal ei ole. Vot selline muhedapoolne kodutu, kui nii saab öelda. Eks mõni inimene teda vahel aitab, kes teab kelle kuuris või kasvuhoones ta järgmise öö veedab.

Aga kuidagi on nüüd nii läinud, et vahel tuleb Sven ja uurib, mida head söögiks pakutakse ja vahel satub ka mõni lapsevanem mööda astuma. Ja siis juhtuski väikene jõuluime. Üks meie lapsevanematest helistab ja uurib: “Kuule, see vanataat, kes teil seal vahel käib. Mis ta jalanumber võiks olla?” Ja veel enne kui päike samal päeval loojuda jõudis oli korraga Svenile toodud uhiuued soojad voodriga kummikud, kolm paari villaseid sokke ja uhked käpikud. Sven võttis asjad vastu, torkas kummikud jalga ja läinud ta oligi. Sealt habemest ei lugenudki suurt emotsiooni välja aga ma arvan ta muheles mõnusasti, kui selle talve esimene lumi tutt-uute soojade kummikute all krudises. Crocks’de asemel.

Lastega tegelemisel räägitakse märkamisest (arengulised, psüühilised), kui millestki väga olulisest, et tabada õigel ajal mingeid ilminguid, millele tuleks moel või teisel reageerida. Aga see ei ole loomulikult ainult lastega piiratud. Võib olla on nii, et lapsevanematel, kellel on väikesed lapsed on meeled selles osas erksamad, võib olla.

Igatahes aeg-ajalt langeb tähtede seis kokku ja sünnib väikene jõuluime – on detsember, kodutu Sven seisab lastehoiu väravas, üks lapsevanem möödub ja märkab, et tal on jalas kõigest lahtised sandaalid, nähtu loob seose ja käivitab mõtte, mis päädib teoga. Heliseb telefon. Svenil on uued jalavarjud. Aitähh!

Kalli-Kalli Lastehoid

Elu on mäng!