Lastehoiust

Tere tulemast!

Lastehoidu on oodatud kõik mudilased alates 1,5 eluaastast. Lastehoid võtab vastu kuni 20 last, päeva lõikes jagunevad lapsed rühmadesse. Iga 5 lapse kohta on arvestatud 1 kasvataja ning päeval on kohal 4 kasvatajat.
Lastehoid asub mõnusalt privaatses tupiktänavas autoteest kaugel. Meil on parajalt suur looduslikult kaunis isiklik privaatne õueaed, kus lastel on ruumi mängida. Soodustame ja võimaldame õuesõppe võimalusi ning õpivaldkondade omavahelist lõimimist.
Ruumid on kodused ja hubased. Mänguruume on kokku 3 ning lastel on võimalus päeval vahetada ja leida endale sobiv mänguruum ja tegevus.
Peame tähtsaks tervisliku toitu – paljud tooted, mida kasutame toidu valmistamisel, on ökoloogiliselt puhtad, mahepõllumajandusest ning Eesti talunikelt.
Peame tähtsaks traditsioonide kujunemist: ühisüritused lastele ja iga-aastased üritused koos vanematega.
Kasvatajad on valitud hoolega – loova mõttemaailmaga, lastesõbralikud, kiindumussuhet hindavad ja hingesoojust pakkuvad. Peame oluliseks head kodusooja õhkkonda. Meie kasvatajad omavad lapsehoidja kutsetunnistust, on läbinud esmaabi kursused ning on osalenud mitmetes koolitusprogrammides:
“Autistliku lapse mõistmine ja toetamine”;
“Vaikuseminutite baaskoolitus”;
“Väikelapse kõne arengu toetamine”;
“Lapsed õue – Leedu õuelasteaia näitel”;
“Lastega rääkimine ja laste kuulamine”;
“Raamat lapse kõnearengu toetajana”;
“Kunstiõpetus väikelastele”;
“Liikumisõpetus väikelastele”;
“Aastaring ja tähtpäevad päevahoius”.
Lähtume lastega tegelemisel, kasvatamisel ja õpetamisel Emmi Pikleri, Reggio Emilia ja Maria Montessori kasvatuspõhimõtetest.
Toimuvad tegevused kunsti-, mängimise-, laulmise-, liikumise-, lugemise-, kodunduse/kokanduse vallas.

Soovime luua lapse kasvukeskkond selliseks, et tema aktiivsus seal täielikult avalduda ja õitseda saaks. Õppimine ja arenemine tasakaalustatud keskkonnas annab lapsele kaasa tegutsemis- ja töörõõmu. Toetame lapse individuaalsust ja terviklikkust. Peame oluliseks säilitada lapses südamest tulev huvi, andmaks talle kaasa kõige olulisema: kindlustunde ümbritseva maailma headusest ja turvalisusest, mis toetab tema arengut.
Pakume võimalust lapsel täiustada ja harjutada koostööoskusi. Koostööoskused on tänapäeva inimese põhioskusteks. Nende õppimisel väikelapseeas on oluline olla täiskasvanute kõrval, et neid omandada mudeldamise teel. See eeldab kasvatajate poolt tulemuslike ja vägivallatute suhtlemismudelite kasutamist.

Oluliseks peame, et:
– Väärtustatakse ja märgatakse igat last
– Suheldakse lapsega, leitakse iga lapse jaoks aega
– Luuakse soe ja turvaline suhe lapsega, kallistatakse ja lohutatakse last.
– Julgustatakse last ise uurima ja katsetama, soositakse kujutlus- ning algatusvõimet
– Õppe-kasvatustöö planeerimisel arvestatakse lapse isikupäraga
– Hinnatakse ja säilitatakse lapse loomupärast uudis- ja õpihimu
– Pakutakse abi ja toetust siis, kui seda laps vajab
– Kuulatakse lapse soove
– Täidetakse lubadusi
– Pinged, arusaamatused ja probleemid lahendatakse rahulikult ja positiivselt