KODUKORD

– Lastehoid on avatud E-R kell 7.30-18.30.
– Ootame igal õhtul vanemaid lastehoidu hiljemalt 18.15, et laps jõuaks rahulikult riietuda.
– Eelneval kokkuleppel õhtuhoid tööpäevadel kell 18.30-23.00 ja ööhoid. Samuti rakendub õhtuhoiu tasu üle 15 minuti hilinemise korral peale 18.30. Summaarne õhtuhoiu tasu kuus lisatakse järgmise kuu arvele.
– Nädalavahetustel ja riiklikel pühadel on lastehoid suletud.
– Töö- ja puhkeaja seaduse paragrahv 25 kohaselt lühendatakse kolme tunni võrra uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnevat tööpäeva.
– Eelisjärjekorras on koha saamisel lastehoius eelnevalt käinud laste õed-vennad. Teiste puhul registreerime järjekorras vastavalt sooviavalduse esitamise kuupäevale.
– Lepingu sõlmimisel lastehoiuga tuleb lisaks täita registreerimisleht klikates sellele otselingile.
– Lapse tulekul lastehoidu ei pea laps oskama ise süüa, potil käia ega riietuda. Kõike seda me hakkame lastehoius harjutama.
– Last võib tuua lastehoidu lapsevanemale sobival kellaajal lastehoiu avatud kellaaegade raames.
– Kui lapsele tuleb järele keegi teine peale vanemate, palume sellest hoidjaid eelnevalt teavitada.
– Alkoholijoobes või narkootiliste ainete mõju all olevale lapsevanemale/isikule ei tohi hoidja last üle anda. Hoidja teatab sellest teisele lapsevanemale. Teise lapsevanema puudumisel mõnele teisele lapsele lähedasele isikule.
– Lapse puudumisest või haigestumisest palume teavitada meie hoidjaid, helistades, teavitades SMS-i või emaili teel. Eelmisel päeval teavitades arvestame toiduraha kuumaksust maha alates teatamispäevale järgnevast päevast.
– Haigeid lapsi palume tema enda ja teiste laste tervise nimel hoidu mitte tuua. Samuti hoidu mitte tuua lapsi, kes ei tohi õue minna, kuna meie päevakavas on ette nähtud igapäevane õuesviibimine. Kasvataja ei anna lastehoius vanema poolt kaasa pandud rohtusid, ega luba ka lapsel neid iseseisvalt võtta. Erandjuhul, kui lapsele on arsti poolt määratud mõni ravim, mida tuleb viivitamatult haiguse ilmnedes lapsele manustada (näiteks kui lapsel on allergia, astma, diabeet, …). Nakkushaigustest on vajalik kasvatajat teavitada (ka siis, kui nakkushaigust esineb pere teistel liikmetel). Kui laps haigestub lastehoius, võtame lapsevanemaga kohe ühendust ja palume laps koju viia.
– Palume lapsele jalga vahetusjalatsid, tema kappi vahetusriided, pesu, ilmastikule vastavad õueriided ja jalanõud, vajadusel mähkmed, tüdrukutel pikemate juuste puhul juuksekummid või klambrid ning kamm.
– Palume arvestada, et riided võivad määrduda ning märguda õues olles lapse aktiivsel tegutsemisel ning toas iseseisvalt süües.
– Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, soovitame need varustada lapse nimega.
– Pakume päevas kolme toidukorda, iga päev on igale lapsele ettenähtud juur-ja puuviljad. Kui Teie laps on mõnede toiduainete suhtes allergiline või on toitu, mida ta ei söö, siis palume sellest teada anda.
– Lastehoius ei ole lubatud närimiskumm.
– Reeglina ei äratata lapsi uneajal. Vajadusest lõunal laps hoiust ära viia, tuleks lapsevanemal teavitada hoidjat hommikul või enne puhkeaja algust.
– Mänguasju võib iga laps endale lastehoidu kaasa võtta. Kaasa ei või võtta õrnu, teravaid, vedelikke (kreeme) ja värve sisaldavaid ning väga pisikesi mänguasju, ega mängumõõku, -püstoleid, -nuge ja teisi militaarseid või lausa ohtlikke esemeid. Mänguasjad võivad kaduda teiste mänguasjade hulka, seega võite oma mänguasjale nime peale kleepida või kirjutada. Lastehoid ei vastuta kaasavõetud mänguasja purunemise eest, samuti ööseks lastehoiu territooriumile jäetud mänguvahendite (rattad, kelgud jm.) eest.
– Palume laste turvalisuse huvides alati sulgeda õues värav kinnitusaasaga.

Milliste tundemärkidega peaks lapse lastehoiust koju jätma ja millal võib ta jälle hoidu tulla? (Doktor Ingmar Lindström tsitaat)
Oluline on hinnata lapse seisundit. Kui enesetunne on halb, laps ei soovi mängida ega süüa ja pigem istub süles, siis peaks ta kodus toibuma. Ka ei tohiks lastehoidu minna palavikuga.
Kuid viirust levitab nakatunud laps juba paar päeva enne seda, kui ta ise väliselt haigeks jääb, mistõttu on lastehoius keeruline tekitada olukorda, kus tõbiseid lapsi seal poleks. Seetõttu ei ole kartus, et nakatatakse teisi, piisav põhjendus lastehoiust eemale jäämiseks, kui lapse enda hea üldseisund lubaks tal sinna minna. Viiruse levikut on pea võimatu täielikult blokeerida, kuid abi on kindlasti kätepesust.
Köha ja nohu tekitavaid viirusi on sadu, kuid ühe sagedamini esineva viiruse – rinoviiruse – puhul on nakkusohtlikkus oluliselt väiksem juba kolmandal päeval pärast haigestumist.