LASTEHOIU VIIES AASTA ON TOONUD HULGALISELT POSITIIVSET, MIDA KINNITAB KA VÄRKSE LAPSEVANEMATE TAGASISIDE UURING

LASTEHOIU VIIES AASTA ON TOONUD HULGALISELT POSITIIVSET, MIDA KINNITAB KA VÄRKSE LAPSEVANEMATE TAGASISIDE UURING

Meie lastehoiul lõpetas viies lend, talvel saame juba viie aastaseks. Viis pereheitmist, viiel korral on meilt läinud suur hulk kolme aastaseks saanud lapsi edasi lasteaeda.
Eelmisest aastast hakkasime lastevanematelt tagasisidet küsima ja sel aastal lisasime ka vabade kommentaaride osa, milledest suure osa avaldasime ka kodulehel „Teised meist“ all. Kokku saime tagasi 15 vastuseankeeti, mis on koguhulka arvestades väga hea tulemus (eelmine aasta oli 10 tagasisidet). Küsisime mis on hästi ja mida saaks paremini teha ning palusime hinnata meid skaalal 1-7, kus 1 tähendas seda, et mitte mingil juhul ei soovita seda hoidu kellelegi ja 7 seda, et soovitan kindlasti. Ütlemata hea meel on tõdeda, et 15st vastanust 14 andsid soovitusindeksina meile maksimaalsed 7punkti ja üks andis soovitusindeksina 6punkti. See on suurepärane tulemus, tunnustus meie kasvatajatele ja vääriline tasu pingutuse eest, mida oleme lastele parema keskkonna loomiseks teinud.
kks

Mida siis tagasisides välja toodi? Positiivse poole pealt rõhutati õpetajate professionaalsust, mitmekesiseid tegevusi, individuaalset lähenemist lastele, positiivset suhtumist. Eraldi toodi välja koduse õhkkonna olemasolu, suurt õueala ja mitut mängutuba. Ja lõpuks ka vastutulelikkust asjaajamisel lastevanematega. Negatiivset poolt oli kaunikesti vähe aga sellest, mis kirjutati, võib kokku võtta murena haiguste pärast, et kuidas neid vältida, kuidas hoiduda sellest, et haigeid lapsi hoidu ei toodaks.
Eelmise aastaga võrreldes tagasisides märkimisväärseid muutusi ei olnud. Tookord sai arvesse võetud konstruktiivne kriitika võimlemistoa jahedavõitu põranda osas, mis sai garaazhi poolt soojustatud ja kaetud vaibaga. Arendusi nii ruumides (meil on nüüd uus garderoob ja selle arvelt vabanenud väike loodustoaks kujundatav mängutuba), kui ka tegevuskavades (lastehoiu kasvatajad on aasta jooksul läbinud mitmeid koolitusi, milles õpitut rakendame) jätkame ka edaspidi. Põneva uuendusena on hommikuti traditisooniks kujunenud koolitusel omandatud teadmiste põhjal lastega tehtav „vaikuseminutid“, mis mõjub rahustavalt ja energiat laadivalt. Samuti võime uhkusega öelda, et kasvataja Evelin on läbinud kursuse „Tugiisik raske ja sügava puudega lapsele“ ja seega on meil ametlikult võimekus selliste lastega meie hoius tegeleda.
Need ja paljud muud igapäevased toimetused (kasvõi see, et viimased kaks aastat on meil olnud Alice, kes täiendab ja rikastab meie kollektiivi ning avardab laste maailmapilti itaalikeelse ja -meelse temperamendiga) on suunatud Kalli-Kalli Lastehoiu jätkuvaks arendamiseks veelgi lapsesõbralikumaks, toetavamaks ja arendavamaks ning vanemate jaoks usaldusväärseks partneriks olemiseks. Võime kinnitada, meil on veel üht-teist varuks.
Ilusat suve kõigile!

About the Author

admin administrator

Comments Are Closed!!!